Beta-Casein A2A2 stieren

Dit is de lijst van AI-Total stieren die twee kopieën van het gen dragen, (A2A2):

Stier Beta-Casein
Vekis Dvh Cannon Ball A2/A2
Willsbro Cj Astro A2/A2
Larcrest Cnn Modesto A2/A2
Vekis Dg Popeye A2/A2
Jk Eder Sullivan A2/A2
Dg Pluto A2/A2
Roebridge Cookie Monster A2/A2
Broeks Modious A2/A2
Broeks Kemas A2/A2
Vekis Power Boss A2/A2
Hulstein Heaven A2/A2
Vekis Cool A2/A2
Broeks Tapic A2/A2
Hulstein Champ A2/A2
Willsbro Mikosch A2/A2
Dg Blooper A2/A2
Dg Lxr Superclass A2/A2
Dg Vekis Panther A2/A2
Jk Eder Chazz A2/A2
Vekis Dg Part A2/A2
NH Jaguar A2/A2
Wh Riman A2/A2
Dkr Derry A2/A2
Vekis Cobalco A2/A2
Drouner AJDH Snow Galaxy A2/A2

Meer over A2 melk:

Do not hesitate to contact us for more info.